pozyczki online

Drewno i jego rodzaje

   Drewno to jeden z najstarszych materiałów wykorzystywanych przez człowieka. Jest głównie używane jako materiał konstrukcyjny (budowlany) i wykończeniowy (meble, boazerie itp.). Jego głównymi zaletami są lekkość, plastyczność, duża wytrzymałość i wartości dekoracyjno-ozdobne. Drewno jest również materiałem z właściwościami izolacyjnymi zarówno termicznie jak i elektrycznie, jak również posiada odporność na działanie wielu czynników chemicznych. Nie bez znaczenie pozostaje również fakt, że jest to materiał naturalny, przetworzony w niewielkim stopniu (obróbka mechaniczna, termiczna, powłoka zabezpieczająca).
   Obróbka drewna polega głównie na korowaniu, cięciu, suszeniu i ewentualnym gięciu. Samo drewno jest materiałem bardzo niejednorodnym pod względem budowy, charakteryzuje się licznymi wadami, uszkodzeniami lub innymi wrodzonymi lub nabytymi cechami. Stąd przy zastosowaniu w pracach wykończeniowych, tak istotna jest selekcja drewna. Z punktu widzenia przerobu drewna istotne jest, aby drewno miało kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie zawierało sęków lub inny wad. Najczęstszymi wadami drewna są:

 • sęki ( pozostałość po odciętych gałęziach ),
 • pęknięcia ( naturalne lub po uszkodzeniu mechanicznym ),
 • wady kształtu,
 • wady budowy,
 • przebarwienia,
 • zgnilizny,
 • inne uszkodzenia mechaniczne ( np. przypalenia )

   Wady drewna zawsze obniżają jego jakość, co skutkuje selekcją drewna w różne grupy jakościowe ( najwyższa grupa jakościowa, czyli drewno bez ww. wad to grupa/klasa A lub 1 ).
Drewno charakteryzuje się następującymi właściwościami fizycznymi:

 • barwa – w Polsce występują drewna o barwie jasnożółtej do brązowej. Większa różnorodność wybarwienia charakteryzuje drewno pochodzenia egzotycznego,
 • rysunek drewna – na rysunek drewna składają się sęki, flader, wybrane włókna słabszej jakości itp. – generalnie jest to układ „linii", które widzimy na przekroju deski ( blaty, ściany boczne mebli ). Jest on zależny od przekroju, barwy drewna, wad drewna, wielkości przyrostów itp.,
 • połysk – związany jest z twardością drewna i gładkością jego powierzchni,
 • gęstość drewna – zależy od wilgotności, rodzaju drewna. Wpływa na twardość umowną drewna, podatność na obróbkę i uszkodzenia mechaniczne,
 • higroskopijność – czyli skłonność do chłonięcia wilgoci – istotny z punktu widzenia selekcji drewna w zależności od przeznaczenia. Drewno chłonie lub oddaje wilgoć do momentu, kiedy nie uzyska zbliżonej lub takiej samej wilgotności jak otoczenie, w którym się znajduje. Proces ten objawia się pęcznieniem i kurczeniem drewna, co skutkować może pęknięciami, paczeniem się drewna lub innym uszkodzeniami,
 • wilgotność – zawartość wody w drewnie – po ścięciu, drewno ma około 30-35% wilgotności ( może być również znacznie wyższa ). Po suszeniu naturalnym ( na świeżym powietrzu ) wilgotność spada do około 15-20%, przy przetrzymywaniu w suchych pomieszczeniach (suszarniach), wilgotność spada do 8-13%. Jest to wartość, którą przyjmuje się za bazową pryz produkcji mebli. Drewno o wilgotność 0% staje się kruchym i pękającym materiałem, który nie nadaje się do dalszej obróbki,
 • zapach – każde drewno ma specyficzny zapach, jego źródłem są żywice, olejki eteryczne, garbniki. Z czasem zapach niknie.

   Jedną z najważniejszych właściwości drewna jest jego twardość. Mierzy się ją za pomocą wciskania metalowej kulki o określonej średnicy, z określoną siłą. Przy tej próbie należy również określić warunki wilgotności, warunki zewnętrzne itp. Pod względem twardości rodzaje drewna można uporządkować następująco (od najmniej do najbardziej twardych ):

 • osika,
 • topola,
 • świerk,
 • sosna,
 • lipa,
 • jodła,
 • modrzew,
 • olcha,
 • brzoza,
 • klon,
 • dąb ( z wyłączeniem, tzw. twardzieli, czyli elementu drewna, które nie przewodzi i nie chłonie wilgoci, co zapewnia większą wytrzymałość i twardość ),
 • orzech,
 • wiąz,
 • klon,
 • jesion,
 • buk,
 • grusza,
 • robinia,
 • grab,

   Twardość ma też wpływ na ścieralność drewna, im wyższy współczynnik twardości, tym mniejsza ścieralność, co ma istotne znaczenie przy wyborze drewna na podłogi.
   Zastosowanie i właściwości wybranych rodzajów drewna, poniżej:

 • sosna – najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew 80-120 letnich, drewno miękkie, sprężyste, łatwe w obróbce, o dobrej wytrzymałości mechanicznej,
 • buk – najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew około 110 letnich, drewno bardzo twarde, łatwe w obróbce,
 • dąb – najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew około 180 letnich, drewno twarde, o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Bardzo dobre do wyrobu parkietów i mebli,
 • olcha – ( olsza czarna ) – drewno miękkie, łatwe w obróbce, niższa odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Potrzebujesz porady ?

Jeśli potrzebujesz porady lub informacji związanej z meblami, skontaktuj się z nami. Posiadamy zepół specjalistów którzy spróbują odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania.